Aktuellt

Ett fyrtiotal projekt i hela landet får bidrag inom EU:s utbildnings- och ungdomsprogram Erasmus+.

Eva Theisz är ställföreträdande generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor från och med idag.

De fem största partierna blev: Socialdemokraterna (25,1 %), Moderaterna (21,2 %), Miljöpartiet (14,6 %), Sverigedemokraterna (12,2 %) och Centerpartiet (7,2 %).

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska genomföra en jämställdhetssatsning.

Bidrag för att minska ungdomsarbetslösheten i Sverige och ge unga internationella erfarenheter.

(2014-06-23)
I år arrangerar vi flera seminarier under Almedalsveckan. Kom och träffa oss på plats!
Idag diskuterar regering och riksdag förslag till ny ungdomspolitik.

Förvaltningsrätten godkänner myndighetens beslut i två bidragsärenden där Sverigedemokratisk ungdom överklagat beslut.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har utsett vinnarna i filmtävlingen om EU-valet 2014.

På konferensen Forum för det civila samhället debatterar sex partisekreterare politiken för det civila samhället.

Vi har fördelat bidrag för att stimulera lokala överenskommelser och samverkan.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har beslutat om projektbidrag till 72 organisationer.

Sidor

Viktigt material