Aktuellt

Nu startar en ny utbildning om det civila samhällets historiska framväxt och dess relation till den offentliga sektorn.

Vi har fått frågor från medier och andra intresserade om varför SDU fick avslag på sin ansökan om statsbidrag.

Som redovisningsekonom kommer du att arbeta på stabsenheten med ansvar för bland annat ekonomisk redovisning och bokslut.

Ungdomsstyrelsen har beviljat 6,75 miljoner kronor till 22 projekt och organisationer i hela Sverige för att få fler att rösta i Europavalet och de nationella valen 2014.

Ungdomsstyrelsen söker en informatör som kommer att arbeta inom projektet Temagruppen Unga i arbetslivet.

Nu startar andra omgången av Unga, maskulinitet och våld - en högskoleutbildning på 7,5 poäng.

Under supervalåret 2014 ska Ungdomsstyrelsen samordna skolval för elever i grundskolans årskurs 7‒9 och gymnasieskolan.

Susanna Birgersson hävdar att Ungdomsstyrelsen har diskriminerat SDU då de inte beviljats statsbidrag på DN:s ledarsida 21 januari 2014. Det här är vårt svar.

Vid frågor e-posta oss, eller ring 08-41 05 18 10.

Utbildning i Göteborg den 21 januari om ungas valdeltagande.

Appen Mitt Val 2014 och webbplatsen mittval2014.eu presenteras.

Sidor

Viktigt material