Diskriminering och jämställdhet

Här hittar du bidrag mot diskriminering och för jämställdhet. Det kan både handla om utåtriktat arbete med de här frågorna och om att förändra den egna organisationen.

Antidiskrimineringsverksamhet

Bidrag till organisationer och stiftelser för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.
Till bidraget för antidiskrimineringsverksamhet.

Jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter

Bidrag för att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen.
Till bidraget för jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter.

Jämställdhetsprojekt

Bidrag till organisationer och stiftelser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi tar emot ansökningar mellan 15 januari och 16 mars 2015.
OBS! Bidraget går inte att söka under hösten 2015.
Till bidraget för jämställdhetsprojekt.

Viktigt material