Frukostseminarium 23 januari: Kan vi minska unga mäns våld med 90 procent?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), Män för Jämställdhet, och Unizon (tidigare Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund SKR) lanserar nu en gemensam handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga: Inget att vänta på.

Frukostseminarium

Plats: Scandic Malmen, Götgatan 51, Stockholm

Tid: fredag den 23 januari 8:30–10:00

Grunderna i hur våld kan förebyggas presenteras utifrån ett genus- och folkhälsovetenskapligt perspektiv och en modell i fem steg för att bygga upp bästa möjliga våldsförebyggande arbete för barn och unga. Vi diskuterar frågor som:

  • Kan vi minska unga mäns våld med 90 procent på 34 år?
  • Vilka konkreta steg behöver i så fall tas för att bygga upp ett fungerande preventionsarbete för barn och unga?

Medverkande: Karen Austin, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Anna Lindqvist, Män för jämställdhet och Olga Persson, Unizon. Författarna till Inget att vänta på, Lena Berg och Magnus Loftsson, leder en workshop om handbokens innehåll.

Syftet med Inget att vänta på är att skapa förståelse för och möjliggöra utveckling av en kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik med genusperspektiv för barn och unga i Sverige.

Du som vill delta: anmäl dig till Karen Austin. 

Varför krävs ett genus- och maktperspektiv för att förebygga våld – bakgrund:

Studier, som bland andra Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjort, visar att normer för kön är centralt när unga killar utövar våld och att risken att en ung man utövar våld ökar om han har stereotypa uppfattningar om femininitet och maskulinitet. Även Världsbanken har kunnat visa på ett samband mellan våldsutövande och stereotypa eller sexistiska uppfattningar om kön.

När killar utövar våld lever de upp till normer för maskulinitet som styrka, aggressivitet och makt. Den egna manligheten förstärks ytterligare genom att ta avstånd från och nedvärdera det som anses omanligt och kvinnligt. Därför är killars kränkningar mot andra killar oftast av homofobisk karaktär, medan killars kränkningar mot tjejer oftast är sexistiska. Våra undersökningar visar att killar upplever att omgivningens förväntningar på att de ska vara manliga är starka.

Killar har i högre grad än tjejer konservativa värderingar om kön. Till exempel anser 21 procent av killarna i årskurs tre (jämfört med sju procent av tjejerna) att män är bättre chefer än kvinnor. 17 procent av killarna (jämfört med sex procent av tjejerna) anser att kvinnor bör ta ett större ansvar än män för sysslor i hemmet. Vidare anser 35 procent anser att anklagelser om våldtäkt ofta används för att ge tillbaka mot män. 14 procent anser att en man som flirtar med en annan man förtjänar att våldtas. 13 procent anser att en kvinna är delvis ansvarig om hon blir våldtagen när hon är full. (Källa: Fokus 13).

Våldsprevention har länge varit ett underutvecklat område i Sverige, nu är det dags att flytta fram positionerna!

Nyhetsdatum: 

2015-01-21

Viktigt material