Jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter

Bidrag för att stödja de nationella minoriteternas arbete mot diskriminering och för jämställdhet inom den egna organisationen.

Redovisa ert bidrag

Det här bidraget går inte längre att söka. Ni som har fått bidrag ska redovisa hur bidraget har använts senast tre månader efter avslutat projekt.

Viktigt material