Politiken för det civila samhället

Målet med politiken är att underlätta för det civila samhället att fortsätta vara en viktig del i demokratin – att göra människor delaktiga och att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden.

Det här är det civila samhället

Alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Man kan också tala om den ideella sektorn eller föreningslivet, när människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal eller intresse av något slag.

Politiken för det civila samhället - det här gör vi

Tar fram och sprider kunskap

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och sprider kunskap om det civila samhällets villkor och utveckling till myndigheter och kommuner, så att de har bättre kunskap och förståelse när de fattar beslut som rör det civila samhället. Det gör vi genom rapporter, bidrag till forskning, konferenser och webbplatsen www.civsam.se.

Dialog och samverkan

Vi tror på dialog och samverkan i kunskapsspridningen och därför har vi startat ett myndighetsnätverk och har även dialog med kommuner och regioner. Vi administrerar också Partsgemensamt forum - en dialog mellan representanter från det civila samhället och regeringen.

Verktyg för inflytande

Vi sprider kunskap om Koden – ett verktyg som myndigheter, kommuner och föreningar kan använda för att planera och utvärdera sitt samarbete.

Våra målgrupper

Vi riktar oss till politiker och tjänstemän i myndigheter, regioner och kommuner.

Viktigt material