Projektbidrag till 38 organisationer

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ger bidrag till organisationer inom civilsamhället som verkar för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor och kvinnors och ungdomars möjlighet till organisering och inflytande i samhället. Bidrag ges även till insatser som syftar till att minska rasism och andra former av intolerans samt att motverka våldsbejakande extremism. Myndigheten har nu beslutat om 15,2 miljoner kronor till 38 organisationer.

Några exempel på organisationer som får bidrag

  • Stockholms Tjejjour - Syftet med projektet är att bland annat att synliggöra och sprida kunskap om förhållandena hos tjejer som använder sex som självskadebeteende. Det görs bland annat genom föreläsningar, erfarenhetsutbyten samt skrivning av en metodbok. Den huvudsakliga målgruppen är tjejer som använder sex som självskadebeteende samt beslutsfattare. Projektet genomförs i Stockholms stad. Stockholms tjejjour är en förening vars ändamål är att främja kvinnosolidaritet och att arbeta mot alla uttryck av kvinnoförtryck. www.stockholm.tjejjouren.se
  • Irakiska Kommittén för Kvinnors rättigheter Syftet med projektet är att sprida kunskap om våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Det görs genom en dokumentärfilm som tagits fram med hjälp av kvinnor som utsatts för våld. En metod för att sprida kunskapen med hjälp av film och konst ska tas fram i projektet och utbildningstillfällen anordnas. Verksamheten genomförs i Storstockholmsområdet.
  • ABF Malmö-Tjejer i Förening Syftet med projektet är att skapa ökad jämställdhet, delaktighet, möjliggöra inflytande i olika processer samt ett ökat engagemang bland tjejer och kvinnor i ålder 8-25 år i Rosengård i Malmö. Projektet ska skapa en fungerande förening av, med och för tjejer i ålder 8-25 år - en förening som driver en fungerande verksamhet självständigt. Verksamheten sker i samverkan med Kvinnocentrum och fritidsförvaltningen i Malmö. ABF Malmö arbetar till vardags med studiecirkelverksamhet.
  • Lunds Kickboxning Organisationen har beviljats bidrag för att motverka all sorts intolerans i samhället. Det görs genom en samtalsmetod som kombinerar träning med motiverande samtal. Under år tre ska metoden dokumenteras och spridas. Den huvudsakliga målgruppen är unga killar mellan 13 och 25 år. Projektet genomförs i Lund, Malmö och Landskrona. www.realfighter.se
  • Streetstar Syftet med projektet är att utveckla organisationen så att den möter de krav som finns för organisationsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Det görs genom utvecklingsprogram och föreläsningar för att starta egna lokala föreningar för dansintresserade ungdomar. Projektet ska också arrangera workshops på skolor och ungdomsgårdar. Den huvudsakliga målgruppen är ungdomar i åldern 16-26 år som kan finna verktyg att uttrycka sig genom olika konstformer inom musik och dans. Projektet genomförs i Stockholm, Södertälje, Norrköping, Jönköping, Göteborg, Kalmar, Västervik, Malmö och Katrineholm. STREETSTAR arbetar till vardags med att skapa intresse och motivera ungdomar inom olika streetdancestilar och verkar för ett mångkulturellt utbyte mellan ungdomar i förorter, storstäder och på landsbygden. www.streetstar.se
  • Ladyfest Göteborg Ladyfest Göteborg har beviljats bidrag för att starta en lokalt förankrad verksamhet i Malmö som ska skapa en plattform som engagerar unga för jämlikhet. Det görs bland annat genom utbildning av unga ambassadörer samt upprättande av en elektronisk plattform för kunskapsutbyten. Den huvudsakliga målgruppen är dels organisationer som arbetar med jämlikhetsfrågor, dels grupper eller enskilda personer som är engagerade för samma frågor. Projektet genomförs i Malmö och Göteborg. Ladyfest Göteborg är en organisation vars ändamål är bland annat att arbeta för jämställdhet mellan könen inom kultursektorn och för att främja kvinnors utövande av olika kulturformer. www.ladyfest.se/gbg

För mer information om bidragen kontakta: Barbro Kristiansson, telefon 08-566 2019 54. Presskontakt: Anders Hagquist som nås via mobiltelefon 070-663 39 18 eller via e-post anders.hagquist@mucf.se

Nyhetsdatum: 

2014-11-10

Viktigt material