Ung i dag 2013 - sammanfattning

Bild: 

Ung i dag 2013 - sammanfattning

Ung i dag 2013 är Ungdomsstyrelsens åttonde uppföljning och sammanställning av indikatorer som rör ungas livsvillkor. För att få en snabb översikt hur ungas levnadsvillkor ser ut idag finns här en sammanfattning av indikatorerna samt en förteckning över samtliga indikatorer som visar hur indikatorn har utvecklats över tid.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18

Sidantal: 

13
0:00 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2009-06-17
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material