Ung idag 2012 - Kultur och fritid

Bild: 

Ung idag 2012 - Kultur och fritid

Kapitel: Kultur och fritid

Politiken för kultur och fritid handlar om politiska mål för det civila samhället, idrotts- och kulturpolitiken samt mediepolitiken. Kultur- och fritidsområdet innehåller 5 indikatorer. Statistiken visar bland annat att andelen unga i åldern 15–29 år som motionerar minst en gång i veckan minskade mellan 2000 och 2011.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2012-06-17

Sidantal: 

29
0:00 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2009-06-17
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material