Ung idag 2013 - Hälsa och utsatthet

Bild: 

Ung idag 2013 - Hälsa och utsatthet

Kapitel: Hälsa och utsatthet

En människas hälsa påverkar i hög grad hennes livssituation, syn på samhället och möjlighet till delaktighet. Huvudområdet hälsa och utsatthet omfattar såväl fysisk som psykisk hälsa samt utsatthet i olika former. Det handlar också om att unga ska ha verklig tillgång till välfärd samt om att stärka människors möjligheter i socialt och ekonomiskt utsatta positioner.

Produktinformation

Utgivningsdatum: 

2013-06-18

Sidantal: 

77
0:00 kr

Relaterade publikationer

2013-06-18
0:00 kr
2013-04-17
188:68 kr
2013-04-16
0:00 kr
2012-06-18
0:00 kr
2011-06-17
0:00 kr
2010-06-15
188:68 kr
2010-02-03
95:40 kr
2009-06-17
188:68 kr
2008-08-28
188:68 kr
2007-08-10
136:74 kr
2006-04-05
0:00 kr

Viktigt material