Redovisa bidrag inom Ung och Aktiv i Europa

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa slutade gälla den 31 december 2013. Här finns information för dig som ska redovisa ditt bidrag.

Det går inte längre att söka bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Du som har fått bidrag under 2013 måste däremot redovisa det enligt de gamla reglerna.

Du som vill söka nytt bidrag gör det i det nya EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. Mer information i artikeln Erasmus+ Ung och Aktiv ersätter Ung och Aktiv i Europa.

Viktigt material