Upphandlingar och avtal

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor följer lagen om offentlig upphandling vid inköp av tjänster.

Frågor om upphandlingar och avtal

Kontakta gärna vår stabschef Gun-Britt Spring Larsson om du har frågor om våra upphandlingar.

Viktigt material